Trio Convivio

 

 

Trio Convivio blev dannet i 2005 af tre erfarne klassiske musikere. Navnet Convivio er italiensk og hentyder til situationer, hvor mennesker er i et imødekommende og glædeligt selskab.

Siden trioens debut i 2006 med Dumky-trioen af Dvorák og Geistertrioen af Beethoven har trioen holdt mange koncerter - hovedsagelig i Danmark. Trio Convivio ønsker at skabe åbne og indbydende oplevelser dels ved sine koncerter med det brede klassiske repertoire, hvor vi både fremfører de berømte klavertrioer fra Haydn til Schostakovitch men også spiller de sjældnere opførte trioer.

Trio Convivio værdsætter den traditionelle koncertform, men bryder også med den, idet vi på forskellig vis søger at give publikum en anderledes fortættet kunstnerisk/musikalsk oplevelse:

  • Vi arrangerer f.eks. ”musik-poesi-koncerter”, hvor vi kombinerer musik og oplæsning af litteratur/poesi for at skabe en kunstnerisk helhed.
  • Vi afholder ”koncerter med introduktion”, hvor publikum som optakt til de spillede værker føres ind i musikkens forunderlige univers.
  • Vi samarbejder med billedkunstnere, hvor vi skaber et samspil mellem musikken og billedkunsten, hvor de to kunstarter forstærker og beriger hinanden.
  • Desuden spiller vi også ”koncerter i miniature”, hvor vi sammensætter programmer med en vifte af flere kortere værker, hvor solostykker og værker for duo blandes med stykker for hele trioen.

 

Anna Munk-Nielsen, violin, uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos kgl. kapelmusicus Michael Malmgreen og docent Elisabeth Zeuthen Schneider med diplomeksamen i 1993. Videre studier  i USA ved Yale University hos professor Erick Friedman. Deltaget i adskillige mesterkurser med bl.a. Gerard Poulet (Frankrig) samt kammermusikkurser med den verdensberømte ”Chilingirian Quartet”.
 
Omfattende koncertvirksomhed både som kammermusiker og solist. Koncerter med strygekvartetten ”Semper Ardens” i bl.a. Slovakiet og Ungarn. Solistoptræden med forskellige danske orkestre og det ungarske kammerorkester KOSU. Endvidere koncertoptræden i USA med pianisten Stephen Thomas, professor ved California State University. Virket som orkestermusiker i Det Kgl. Kapel og Storstrøms Symfoniorkester. Underviser i violin og kammermusik ved Michael Skolen i Hjortespring.
 

 

Klaus Munk-Nielsen, cello, uddannet ved Københavns Universitet og har studeret cello hos professor Asger Lund Christiansen. Videre studier i USA ved Yale University hos professor Aldo Parisot. Med strygekvartetten Semper Ardens koncerter i bl.a. Slovakiet og Ungarn. Deltaget i flere kammermusikkurser med bl.a. “Chilingirian Quartet” samt ”Music Group of London”. Desuden koncertoptræden i USA med pianisten Stephen Thomas.

 

Cellist i Holbæk Ensemblet. Desuden videreuddannelse i kor- og orkesterdirektion hos Frans Rasmussen og Alice Granum samt deltagelse i mesterkurser hos Giordano Bellincampi og Malkoprisvinder Matthew Rowe. Omfattende virke som orkester- og kordirigent med koncerter i Danmark, Norge, Finland, Polen, Spanien, Østrig, Rumænien og Tjekkiet.

 

 

 

Minako Ito, klaver, uddannet både i Japan og Danmark, hovedsagelig hos den danske pianist Therese Koppel. Dansk debut i 1997 i Odd Fellow Palæet, København Videreuddannet på Frederick Chopin Academy of Music i Warszawa hos professor Maria Schzreiber. Deltaget i adskillige mesterkurser, bl.a. med den engelske pianist Bernard Roberts og kammermusikkursus med klavertrioen Arman Trio, herunder pianisten Deniz Gelenbe fra Trinity College of Music, London.

 

Omfattende solistisk virksomhed i Danmark, Japan og UK. Solist med forskellige orkestre i Mozart klaverkoncert nr. 24, foredrags-koncert i Japan med Carl Nielsen, som blev radiotransmitteret. Pianist i Holbæk Ensemblet og underviser på Musikskolen Holbæk. Desuden uddannet som cand. phil. i dansk litteratur ved Københavns Universitet og har virke som skribent og oversætter.

 

 

 

 

 

E-mail: kontakt@trioconvivio.dk

www.trioconvivio.dk

Tlf: 3918 4816 / 3930 3045